Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX wiek) – Małgorzata K. Frąckiewicz

 

Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX wiek) to obecne jedyne, tak obszerne, drukowane opracowanie zaświadczające wielowiekową historię niemal 600-letniego miasta Łomży, w perspektywie antroponimii. Zawiera ono materiał onomastyczny liczący około 4 tys. nazwisk i identyfikuje ponad 9 tys. ich nosicieli, łomżan, którzy na przestrzeni wieków byli związani z miastem nad Narwią. W artykułach hasłowych jest wpisana historia poszczególnych nazwisk, a poniekąd także dzieje rodów i rodzin łomżyńskich oraz różnych środowisk miejskich. Z tego też względu Słownik może być użyteczny dla wielu, np. dla osób poszukujących własnych korzeni czy genealogów, dociekających dziejów rodów i osób związanych z historyczną ziemią łomżyńską i mazowiecko-podlaskim pograniczem.