Spotkanie genealogiczne 17.11.2016 r.

17 listopada br., w Muzeum Diecezjalnym w Łomży, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w ramach Centrum Popularyzacji Wiedzy zorganizowało czwarte spotkanie z cyklu „Skąd nasz ród? Prywatne genealogie łomżyńskie”. Współorganizatorami spotkania były: Muzeum Diecezjalne w Łomży, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży oraz Łomżyńskie Bractwo Historyczne.

Spotkanie otworzyła dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz, która powitała przybyłe osoby, a następnie przedstawiła pana Andrzeja Brzóskę – genealoga zajmującego się od lat historią rodzin ziemi łomżyńskiej, który wystąpił z prelekcją pt. „Szlachta gniazdowa powiatu zambrowskiego”.
Andrzej Brzóska w swoim wystąpieniu przedstawił problematykę badań genealogicznych, którymi się zajmuje. Skupił się przede wszystkim na obszarze powiatu zambrowskiego omawiając najważniejsze rodu szlacheckie zamieszkujące ten obszar. Zwrócił uwagę na najważniejsze aspekty badań genealogicznych, z którymi ma do czynienia w swoich badaniach na co dzień. Scharakteryzował również źródła, na podstawie których odtwarza historię poszczególnych rodzin interesującego go obszaru.
Po prelekcji był czas na pytania i dyskusję. Wzięły w niej udział przybyłe do Muzeum Diecezjalnego osoby, wśród których znaleźli się reprezentanci zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia łomżan. Po pytaniach skierowanych do prelegenta doszło do bardzo interesującej dyskusji poświęconej ważności podtrzymywania w rodzinie pamięci o przodkach i historii, która współtworzy poczucie tożsamości z własną „małą ojczyzną”.
Po dyskusji głos powtórnie zabrała dr Małgorzata Frąckiewicz, która podziękowała prelegentowi za wystąpienie, a przybyłym gościom za uczestnictwo w kolejnym spotkaniu z cyklu „Skąd nasz ród?”.
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży zachęca do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach poświęconych historii nazwisk i genealogii wszystkich mieszkańców miast nad Narwią i innych, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z badaniem własnych korzeni i prywatnych historii rodzinnych oraz pragnących posiąść wiedzę na temat badań genealogicznych.