Spotkanie genealogiczne 19.09.2016 r.

19 września br., w Muzeum Diecezjalnym w Łomży, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w ramach Centrum Popularyzacji Wiedzy zorganizowało drugie spotkanie z cyklu „Skąd nasz ród? Prywatne genealogie łomżyńskie”. Współorganizatorami spotkania były: Muzeum Diecezjalne w Łomży, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży oraz Łomżyńskie Bractwo Historyczne.

Spotkanie otworzyła dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz, która powitała przybyłe na spotkanie osoby i nawiązując do spotkania inauguracyjnego podkreśliła wartość dziedzictwa kulturowego na obszarze ziemi łomżyńskiej. Następnie głos zabrał mgr Kamil Marek Leszczyński, który omówił wartość heraldyki, jako nauki w kontekście badań genealogicznych. Zaprezentował również przykłady herbów rodowych ziemi łomżyńskiej i przedstawił przykłady herbarzy, jako ważnego źródła do poszukiwań własnych korzeni.
Kolejnym i najważniejszym punktem spotkania było wystąpienie przedstawicieli rodziny Klimaszewskich z Klimaszewnicy ̶ panów Andrzeja i Krzysztofa Klimaszewskich, którzy omówili historię swojego rodu sięgającą XV wieku. Zaprezentowali zbiór licznych dokumentów rodzinnych, a także omawiając ważne wydarzenia historyczne, w których uczestniczyli przedstawiciele rodu, podkreślili wartość poszukiwań genealogicznych dla badań nad regionem.
Po ich ciekawych i pouczających prezentacjach był czas na dyskusję. Wzięły w niej udział przybyłe do Muzeum Diecezjalnego osoby, wśród których znaleźli się reprezentanci zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia łomżan.
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży zachęca do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach poświęconych historii nazwisk i genealogii wszystkich mieszkańców miast nad Narwią i innych, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z badaniem własnych korzeni i prywatnych historii rodzinnych oraz pragnących posiąść wiedzę na temat badań genealogicznych.