Spotkanie genealogiczne 27.10.2016 r.

27 października br., w Domku Pastora w Łomży, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w ramach Centrum Popularyzacji Wiedzy zorganizowało trzecie spotkanie z cyklu „Skąd nasz ród? Prywatne genealogie łomżyńskie”. Współorganizatorami spotkania były: Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży oraz Łomżyńskie Bractwo Historyczne.

Spotkanie otworzyła dr Małgorzata Krystyna Frąckiewicz, która powitała przybyłe osoby, a następnie przedstawiła pana Emila Kalinowskiego – doktoranta na wydziale historycznym UW, który został zaproszony na wygłoszenie wykładu poświęconego historii rodu Kalinowskich.

Emil Kalinowski w swojej prelekcji przedstawił problematykę badań genealogicznych. Skupił się w znacznej mierze na podstawowych źródłach do poszukiwań genealogicznych – aktach metrykalnych, omówił ich historię oraz powiedział o praktycznym wykorzystaniu metryk w poszukiwaniach własnych korzeni. Następnie przedstawił w zarysie historię swojego rodu i nazwiska począwszy od XIV do XXI wieku.

Po prelekcji i pouczającej prezentacji był czas na dyskusję. Wzięły w niej udział przybyłe do Domku Pastora osoby, wśród których znaleźli się reprezentanci zarówno starszego, jak i młodszego pokolenia łomżan. Głos zabrały również osoby, które są spokrewnione lub spowinowacone z osobami noszącymi nazwisko Kalinowski. Głos zabrał również Łukasz Lubicz-Łapiński – historyk i genealog, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi genealogii oraz nowego kierunku badań, jakim jest genealogia genetyczna. Po dyskusji głos powtórnie zabrała dr Małgorzata Frąckiewicz, która podziękowała prelegentowi za wystąpienie, a przybyłym gościom za uczestnictwo w kolejnym spotkaniu z cyklu „Skąd nasz ród?”.
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży zachęca do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach poświęconych historii nazwisk i genealogii wszystkich mieszkańców miast nad Narwią i innych, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z badaniem własnych korzeni i prywatnych historii rodzinnych oraz pragnących posiąść wiedzę na temat badań genealogicznych.