Spotkanie Grupy Genealogicznej – 10.01.2024

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy, które rozpocznie się
10.01.2024 r. o godz. 18:00.

„Nasi w Ameryce… – śladami przodków. Projekt Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami naszej instytucji patronackiej – Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, którzy przedstawią realizowany przez siebie projekt „Historia i współczesność emigracji łomżyńskiej. Prywatne polsko-amerykańskie genealogie rodzinne” finansowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach programu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.
W ramach projektu w roku 2023 nasi goście odwiedzili Polonię w USA.
W czasie spotkania podzielą się swoimi uwagami, wrażeniami i zdobytą wiedzą, m.in. na temat zainteresowania Polonii genealogią.

 

Spotkanie poprowadzą:

dr Małgorzata K. Frąckiewicz – językoznawczyni, wiceprezes ŁTN im. Wagów, kierownik projektu „Historia i współczesność emigracji łomżyńskiej. Prywatne polsko-amerykańskie genealogie rodzinne”,

Monika Smakowska – historyk, członek ŁTN im. Wagów, współrealizatorka projektu;

Tadeusz Trepanowski – pasjonat historii, zajmujący się historią emigracji łomżyńskiej, autor licznych i popularnych pośród internautów opracowań poświęconych losom emigrantów łomżyńskich; członek ŁTN im. Wagów;

Anna Zarzecka – historyk, dyrektor biura ŁTN im. WagówWięcej informacji o Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym: https://ltn2.nazwa.pl/wp/o-ltn/

 

Wydarzenie online na platformie MS Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThkYWU5NDQtMjUxYi00NDJhLWFiOWItNGQwYjM5ZjJhZmU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%22%2c%22Oid%22%3a%22d1d7b888-a18b-426a-8de7-d9316959ba5c%22%7d

Spotkanie odbędzie się 10.01.2024. Rozpoczęcie o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy.

 

Skąd nasz ród

Grupa genealogiczna Białystok