Spotkanie grupy genealogicznej – 13.12.2023 r. o godz. 18:00

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naszej grupy, które rozpocznie się

13.12.2023 r. o godz. 18:00.

„Przydatność zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w badaniach biograficznych i genealogicznych – refleksje z praktyki historyka”

Tym razem o spotkanie poprowadzi

PAWEŁ NIZIOŁEK

Historyk pracujący w pionie naukowym Instytutu Pamięci Narodowej od trzynastu lat. Autor i redaktor książek oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, interesujący się m.in. biografistyką.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dysponuje jednym z największych zasobów aktowych w Polsce. Są to materiały szczególne – w znacznej mierze stanowiące spuściznę po organach bezpieczeństwa PRL, co w zestawieniu ze stosunkowo krótkim zakresem chronologicznym (1939/1944–1989), nie zachęca do korzystania osób zainteresowanych badaniami genealogicznymi. Są jednak szczególne przypadki, w których ów zasób okazuje się niezastąpiony także do tych celów. Cenny jest on jednak przede wszystkim dla tych, którzy chcą bliżej przyjrzeć się życiu i działalności swoich przodków w latach 1939–1989. Na spotkaniu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się podstawowych informacji na temat możliwości korzystania z zasobu Archiwum IPN oraz w oparciu o konkretne przykłady poznają przydatność poszczególnych rodzajów materiału źródłowego w odtwarzaniu faktów biograficznych i genealogicznych.

Wydarzenie online na platformie MS Teams

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThkYWU5NDQtMjUxYi00NDJhLWFiOWItNGQwYjM5ZjJhZmU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%22%2c%22Oid%22%3a%22d1d7b888-a18b-426a-8de7-d9316959ba5c%22%7d

Spotkanie odbędzie się 13.12.2023 online na platformie MS Teams. Rozpoczęcie o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy

Skąd nasz ród
Grupa genealogiczna Białystok
Zapraszamy do zaglądania i dyskusji na naszym profilu na FB.