Spotkanie grupy genealogicznej "Pozametrykalne źródła informacji genealogicznych" – 22.03.2023r. o godz. 18:00

Zapraszamy na kolejne spotkanie naszej grupy, które rozpocznie się 22.03.2023r. o godz. 18:00.

Tym razem o swoich przygodach genealogicznych opowie

IGOR DANISZEWSKI

Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, rodem ze Słubic nad Odrą, ale korzeniami silnie związany z ziemiami wiską i łomżyńską. W dni powszednie lekarz rodzinny w podpoznańskiej Dąbrówce, w weekendy pasjonat genealogii i historii regionalnej.

Poznamy jego doświadczenia w poszukiwaniach pozametrykalnych źródeł informacji o historii rodziny – między innymi dokumentacji paszportowej, dokumentacji ZUS, poszukiwań w Urzędzie Kombatantów, Archiwum PKP, IPN. miejscach przechowywania kopert dowodowych, akta Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen, akta uniwersytetów w Polsce i za granicą.

Wydarzenie online na platformie MS Teams
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThkYWU5NDQtMjUxYi00NDJhLWFiOWItNGQwYjM5ZjJhZmU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%22%2c%22Oid%22%3a%22d1d7b888-a18b-426a-8de7-d9316959ba5c%22%7d

Rozpoczęcie o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy!

Skąd nasz ród Grupa genealogiczna Białystok-Łomża