Spotkanie Grupy Genealogicznej – Skąd Nasz Ród 08.05.2024 r.

Gościem majowego spotkania będzie DR GRZEGORZ RYŻEWSKI
historyk, główny specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Jest także wiceprezesem Fundacji Ochrony Zabytków „Na Rubieży” i członkiem zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Białymstoku. Autor kilkunastu książek i wielu artykułów poświęconych historii i dziedzictwu regionu kulturowego Podlasia i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Z ważniejszych publikacji, których jest autorem lub współautorem, można wymienić:
✅Sztabin. Dzieje obszaru gminy Sztabin od czasów najdawniejszych do współczesności, Białystok–Sztabin 2002, ✅Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, Białystok–Sokołów 2006,
✅Wizytacje cerkwi unickich dekanatu nowodworskiego diecezji supraskiej 1804 roku, Białystok 2009,
✅Z biegiem Biebrzy. Przewodnik historyczno-etnograficzny, Białystok–Suchowola 2012,
✅Ród Chreptowiczów herbu Odrowąż. Dobra i kariery Chreptowiczów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV-XVIII wieku, Kraków 2006,
✅Neogotyckie kościoły województwa podlaskiego, Białystok 2017, ✅Dziedzictwo kulturowe Kalwarii i Suchowoli, Suchowola–Kalvarija 2018;
✅Powiat sokólski. Dziedzictwo historyczno-kulturowe, Sokółka 2021.
Podczas spotkania Nasz Gość podzieli się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym genealogom:
– opowie o wynikach swoich badań i publikacji, oraz o tym jak mogą być one przydatne genealogom
– przybliży działalność Narodowego Instytutu Dziedzictwa – oraz które jego projekty i zasoby mogą być przydatne badaczom historii swoich rodzin
– wskaże, w jaki sposób prowadzić badania o przodkach i rodzinnych miejscowościach, które nie posiadają opracowań i monografii? W jakich źródłach szukać informacji o ich historii i mieszkańcach?
– przybliży monografie na temat podlaskich miejscowości innych autorów
– opowie o poszukiwaniu przodków na szeroko rozumianym Wschodzie
– wyjaśni kwestię zabytków związanych z naszymi przodkami – budynki, nagrobki, etc. rodzaje ochrony , co zmienia nadanie statusu zabytku, jakie są tego plusy i minusy
SPOTKANIE W FORMULE ONLINE NA PLATFORMIE MS TEAMS- PRZYCISK „DOŁĄCZ” BĘDZIE AKTYWNY W DNIU SPOTKANIA