Spotkanie Grupy Genealogicznej – Skąd Nasz Ród 14.02.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy, które rozpocznie się
14.02.2024r. o godz. 18:00.

„Akta metrykalne z XVII i XVIII w. – jaką wiedzę niosą? przykład badań w parafii Ciechanowiec”

Tym razem o swoich badaniach genealogicznych opowie
KAMIL LESZCZYŃSKI – historyk, pasjonat genealogii, członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i obecnie pracownik Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Spotkanie będzie związane z publikacją pod koniec grudnia 2023 r. „Katalogu mieszkańców parafii Ciechanowiec. Część II” na stronie internetowej name.lomza.pl. Katalog zawiera 6 750 nazwisk ochrzczonych w parafii Ciechanowiec i najbliższych okolicach osób, które zostały zarejestrowane w księgach metrykalnych w latach 1714-1798. Łącznie z pierwszą częścią katalogu (sporządzoną za lata 1665-1697) liczy on blisko 11 900 wpisów o ochrzczonych na tym obszarze, co czyni metryki, z których zostały pozyskane, niezwykle cennym źródłem wiedzy o mieszkańcach pogranicza mazowiecko-podlaskiego, a także bogatym źródłem wiedzy genealogicznej. Oprócz tego w perspektywie demograficznej metryki pokazują obraz rozwoju miasta Ciechanowca na przestrzeni blisko 150 lat istnienia w okresie I Rzeczypospolitej, a także prezentują ciekawe wydarzenia związane z miastem. O tym, jak również o historii miasta i ciekawych postaciach z jego dziejów opowie nasz prelegent.

Wydarzenie online na platformie MS Teams.
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThkYWU5NDQtMjUxYi00NDJhLWFiOWItNGQwYjM5ZjJhZmU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%22%2c%22Oid%22%3a%22d1d7b888-a18b-426a-8de7-d9316959ba5c%22%7d

Spotkanie odbędzie się 14.02.2024 online na platformie MS Teams. Rozpoczęcie o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy.

 

Skąd nasz ród Grupa genealogiczna Białystok