Spotkanie Grupy Genealogicznej „Skąd nasz ród”

10 marca br. odbyło się kolejne spotkanie grupy genealogicznej „Skąd nasz ród”. Spotkanie w formie online było poświęcone dawnej fotografii. Prelekcję wygłosił Andrzej Górski fotograf i specjalista w dawnych technikach fotografowania.