Spotkanie Grupy Genealogicznej "Skąd nasz ród" 10 marca 2021 r., godz. 18.00

Grupa Genealogiczna Białystok „Skąd nasz ród” i Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zaprasza na spotkanie online „Fotografia rodzinna w pracy genealoga”.

Spotkanie poprowadzi Andrzej Górski – członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Moderatorem jest Justyna Dąbrowska-Sadowska.

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2021 r. o godz. 18.00.

Będzie dostępne na platformie Teams pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a88e34983084f4bc7ba379a284d3e27df%40thread.tacv2/1610568203133?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%22%2c%22Oid%22%3a%22d1d7b888-a18b-426a-8de7-d9316959ba5c%22%7d

W przypadku łączenia się za pomocą przeglądarki internetowej, połączenie możliwe jest za pomocą przeglądarki Chrome lub Edge.

Serdecznie zapraszamy.