Spotkanie inaugurujące otwarcie Centrum Popularyzacji Wiedzy ŁTN

naglowek

W programie:

  • • Wykład: dr hab. Kazimierz Sikora (Uniwersytet Jagielloński) Z Ostrowa Lednickiego do Europy. Chrzest Polski w rozwoju języka polskiego
  • • Przedstawienie założeń programowych  Centrum Popularyzacji
    Wiedzy ŁTN.
  • • Dyskusja nad propozycjami programowymi.

Prowadzenie: dr Małgorzata K. Frąckiewicz (Uniwersytet w Białymstoku).

Centrum Popularyzacji Wiedzy ŁTN ma na celu skonsolidowanie łomżyńskiego środowiska naukowego (w dalszej perspektywie także naukowców wywodzących się z Łomży), miłośników regionu i wszystkich osób zainteresowanych regionem północno-wschodniej Polski. Chcemy zaprosić do aktywnego uczestnictwa łomżyńskie uczelnie, stowarzyszenia historyczne, regionalne, lokalne (m.in. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej), portale historyczne, Wspólnotę Polską. Pragniemy zatem nawiązać współpracę ze wszystkimi, którzy mogą wnieść wiele ciekawych propozycji i włączyć się do realizacji już zaproponowanych zadań. Liczymy także na zainteresowanie władz samorządowych, instytucji kultury.

Proponujemy spotkania popularyzujące wiedzę w różnej formie (wykłady, warsztaty naukowe, warsztaty familijne, konkursy dla dzieci i młodzieży, konferencje popularnonaukowe, blogi), w kilku blokach tematycznych: kulturowego i językowego dziedzictwa regionalnego, historyczny, ekonomiczny, archiwistyczny.

stopka