Spotkanie naukowe z cyklu „Łomżyńskie spotkania z ekonomią” – 28.04.2015r

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w porozumieniu Łomżyńską Izbą Przemysłowo Handlową i Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
w Białymstoku zapraszają na spotkanie naukowe z cyklu „Łomżyńskie spotkania
z ekonomią”, które odbędzie się 28.04.2015r. o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży przy ul. Placu Tadeusza Kościuszki 2.

Tematyka spotkania
1. Globalizacja a współczesny biznes – moderator prof. dr hab. Henryk Wnorowski, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku,
2. Etyka w biznesie – teoria a praktyka – moderator dr Antoni Chojnowski, PPB „PREFBET” Spółka z o.o. w Śniadowie,
3. Strefa Narwi – zarys koncepcji funkcjonowania – moderator dr Jarosław Poteraj,
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Za Zarząd ŁTN im. Wagów

*Spotkanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego