Spotkanie naukowe z językoznawstwa pt. „ Słownictwo ludowe, związane z tradycyjnym rolnictwem Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny” 24.04.2015r.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie i Sekcja Gwaroznawczo- Kulturoznawcza Towarzystwa Kultury Języka uprzejmie zapraszają na spotkanie naukowe z językoznawstwa pt. „ Słownictwo ludowe, związane z tradycyjnym rolnictwem Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny”.
Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. w godz. 9.00-14.00 w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

Program :
1. O współpracy szkół z placówkami naukowymi, prof. dr hab. Barbara Falińska, członek honorowy ŁTN im. Wagów;
2. Z historii regionu, prof. dr hab. Józef Maroszek z UwB;
3. Dokumentacja kultury ludowej w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce, dr Leszek Krześniak, prezes Fundacji Kościuszkowskiej, Warszawa ;
4. Gwara a kultura języka, prof. dr hab. Jozef pomsta – Porayski, prezes TKJ;
5. Poznawcze i pedagogiczne walory współpracy uczniów z pracownikami naukowymi, mgr Jarosław Konopka, dyrektor ZSS im. Jana Pawla II w Grajewie;
6. Dyskusja

*Wystawa wydawnictw Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

*Spotkanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z poważaniem

Za Zarząd ŁTN im. Wagów
Mgr inż. Elżbieta Żegalska