Spotkanie poświęcone ks. Krzysztofowi Klukowi

12 października 2016 r. w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” odbyło się spotkanie poświęcone osobie ks. Krzysztofa Kluka. Zostało zorganizowane w ramach cyklu spotkań upamiętniających 220. rocznicę śmierci wybitnego przyrodnika epoki stanisławowskiej. Spotkanie odbyło się przy współpracy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Spotkanie poprowadził mgr Kamil M. Leszczyński, który przedstawił życiorys ks. Krzysztofa Kluka oraz jego najważniejsze dokonania. Podkreślił również wagę jego dzieł poświęconych przyrodzie i zasługi dla rozwoju badań przyrodniczych.
Później głos zabrali mgr Norbert Tomaszewski oraz mgr Eryk Kotkowicz z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, którzy opowiedzieli o badaniach nad biografią ks. Krzysztofa Kluka. W sposób szczególny zwrócili uwagę na problem dotyczący źródeł do badań nad jego biografią, który jest interesującym dla poznania nie tylko jego pełnych dokonań przyrodniczych, lecz również do odtworzenia genealogii tej wybitnej postaci.
Spotkanie zakończyła krótka dyskusja poświęcona księdzu.
Zapraszamy już 28 października br., spotkanie w siedzibie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, które będzie związane również z osobą ks. Krzysztofa Kluka.