Spotkanie-warsztaty "Zapomniane postacie Szczuczyna z genealogią za pan brat" – 24 marca 2024 r. godz. 19.00