Spotkanie wyborcze Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży

11 marca 2017 r. w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży. Na kolejny okres sprawozdawczo-wyborczy Prezesem została wybrana prof. dr hab. Henryka Sędziak. W skład nowego Zarządu weszły również dr Małgorzata K. Frąckiewicz – Wiceprezes, Maria Tocka – Skarbnik, Krystyna Hoffman – Sekretarz, prof. Małgorzata Dajnowicz, dr Dorota Czyż, dr Dorota Cybulska oraz dr Ewa Chludzińska – członkowie zarządu.

Nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w działalności.

Serdecznie zapraszamy na seminaria językoznawcze organizowane co miesiąc przez Towarzystwo Kultury Języka w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.