Spotkanie z dr. Maciejem Jarotą dotyczące mediacji

W minioną sobotę w Domku Pastora odbyło się spotkanie z dr. Maciejem Jarotą, który wygłosił wykład pt. Med iacje a aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości. Młody łomżanin, zawodowo związany z Lublinem radca prawny przedstawił klarownie nowy w polskim prawodawstwie sposób rozwiązywania sporów, jakim jest mediacja. Pan doktor omówił kwestię usytuowania mediacji w systemie prawnym, wskazał jej walory i oswoił zebranych z tą – stale nie dość wykorzystywaną w Polsce – formą rozwiązywania konfliktów.

Wielka szkoda, że tak niewiele osób (w mieście szkół wyższych i licznych średnich) chciało skorzystać z tego kolejnego wykładu otwartego, zorganizowanego dla łomżyńskiej społeczności przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży.