Spotkanie z genealogią w „Domku Pastora” 17.08.2016 r.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży w ramach Centrum Popularyzacji Wiedzy zainicjowało cykl poświęcony prywatnym genealogiom łomżyńskim. Pierwsze spotkanie pt. „Skąd nasz ród?” odbyło się w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” w Łomży 17.08.2016 r. o godz. 17.30.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Łomży ̶ Mariusz Chrzanowski. Współorganizatorami przedsięwzięcia były: Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Łomżyńskie Bractwo Historyczne.

Spotkanie otworzył dyrektor biura ŁTN im. Wagów, mgr Kamil M. Leszczyński, który powiedział o tematyce tych cyklicznych spotkań oraz o wartościach, jakie niesie dla lokalnego dziedzictwa Łomży, pamięć o przodkach  ̶  dawnych mieszkańcach Łomży. Następnie głos zabrała inicjatorka cyklu ̶ dr Małgorzata K. Frąckiewicz, która, witając przybyłych gości, podkreśliła wyjątkowość indywidualnych historii rodzinnych w kontekście dziejów łomżyńskich i własnych badań nad historią nazwisk.

Następnie historyk, mgr Monika Smakowska wystąpiła z prelekcją poświęconą fotografii jako źródłu do badań genealogicznych. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że fotografie rodzinne stanowią niezwykle cenne źródło dokumentacji, obrazujące codzienną rzeczywistość, dawne życia, obyczaje i  wydarzenia, w których uczestniczyli nasi przodkowie.

Dalsza część spotkania była poświęcona w całości prywatnym genealogiom łomżyńskich rodzin. Troje mieszkańców Łomży: pani Janina Szenk, pani Elżbieta Szleszyńska oraz pan Tadeusz Trepanowski, przybliżyło dzieje swoich rodzin i ich członków. Państwo ci od lat zajmujących się badaniem własnych korzeni rodzinnych i dysponują niezwykle bogatym, różnorodnym i cennym materiałem dokumentacyjnym.

Po ich ciekawych i pouczających prezentacjach był czas na dyskusję. Wzięły w niej udział przybyłe do Domku Pastora osoby, wśród których znaleźli się reprezentanci zarówno starszego, jak i najmłodszego pokolenia łomżan.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży zachęca do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach poświęconych historii nazwisk i genealogii wszystkich mieszkańców miast nad Narwią i innych, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z badaniem własnych korzeni i prywatnych historii rodzinnych oraz pragnących posiąść wiedzę na temat badań genealogicznych.

 

 

Fot. Julia Gulanowska, Kamil M. Leszczyński