Spotkanie z prof. Ryszardem Laskowskim 21.06.2019 r.

W siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży gościli przedstawiciele małopolskiej i łomżyńskiej linii rodu Laskowskich.  Spotkanie pokoleń Laskowskich z Krakowa i Łomży odbyło się 21 czerwca 2019 r. o godz. 16.15 i zgromadziło, prócz licznych członków obu gałęzi Laskowskich herbu Dąbrowa, także grono osób zainteresowanych genealogią. Byli to m.in. członkowie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie. Prelekcję wraz z interesującą prezentacją multimedialną wygłosił prof. dr hab. Ryszard Mirosław Laskowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, m.in. dokonując wywodu swoich przodków, wskazując na ich piękne biografie i patriotyczne postawy (prezentacja dostępna na stronie: www.name.lomza.pl).
ŁTN im. Wagów ożył tego popołudnia pięknymi wspomnieniami, familijną atmosferą i radością zapowiedzi kolejnych spotkań. Pierwsze z nich odbędzie się 23 sierpnia 2019 r. i będzie poświęcone dziejom rodziny Nagórków, tym razem przywróconych dzięki pamięci kobiety, przedstawicielki tej rodziny. Jej losy przywołują także historię osób i miejsc związanych m.in. z Zambrowem, Łomżą i Białymstokiem. Zapraszamy.