Spotkanie z Waldemarem Chorążewiczem 21.08.2020 r.

21 sierpnia br. w siedzibie ŁTN im. Wagów odbyło się spotkanie z Waldemarem Chorążewiczem, genealogiem i członkiem wielu towarzystw genealogicznych w Polsce i zagranicą. Prelegent wygłosił referat poświęcony własnym poszukiwaniom genealogicznym i rezultatom kwerend archiwalnych.