Studia Gwaroznawcze. Z zagadnień leksyki i słowotwórstwa. tom II. B. Falińska, H. Karaś

Drugi tom serii Studia Gwaroznawcze jest efektem prowadzonych badań regionalnych nad polszczyzną Podlasia i Mazowsza północno-wschodniego (rozumianego szerzej – wraz z Suwalszczyzną i Sejneńszczyzną) i terenach sąsiednich. Zawiera 12 artykułów dotyczących leksyki gwarowej i regionalnej, m.in. Stanisław Cygan, Materiały kwestionariuszowe do badań polszczyzny regionalnej. Krystyna Rutkowska, Lituanizmy w gwarach polskich pogranicza litewsko-łotewsko-białoruskiego.

Publikacja skierowana jest do badaczy reprezentujących różne dziedziny humanistyki (językoznawstwo, etnologię, kulturoznawstwo), a także do studentów polonistyki, etnologii oraz regionalistów-amatorów.