REDAKTORZY/STAFF

Redaktor naczelny/Chief Editor: Krzysztof Sychowicz

Zastępcy redaktora naczelnego:
Małgorzata K. Frąckiewicz
Joanna Truszkowska
Sekretarz/Secretary: Tomasz Dudziński

Członkowie/Members: Józef Łupiński

Redaktorzy tematyczni/ Thematic Editors

Dorota K. Rembiszewska, Małgorzata K. Frąckiewicz: redaktorzy językowi (j. polski)
Agnieszka Muzyk: redaktor statystyczny
Andrzej Bocian: ekonomia
Andrzej Grzywacz: nauki przyrodnicze
Mirosław Kleczkowski: weterynaria
Hanna Krajewska: archiwistyka
Dorota K. Rembiszewska: językoznawstwo
Joanna Truszkowska: nauki społeczne
Jan Żaryn: historia