Upamiętnienia – 40. rocznica śmierci prof. Jerzego Wiśniewskiego


30 października 2023 r. mija 40. rocznica śmierci historyka, „nieodżałowanego rzeczy polskich badacza i miłośnika”  prof. Jerzego Wiśniewskiego, urodzonego 1 stycznia 1928 roku w Kołakach Kościelnych, wybitnego znawcy dziejów osadnictwa północno-wschodniego Mazowsza i Podlasia; jednego z inicjatorów powstania ŁTN-u. Dzisiaj na cmentarzu Salwadorskim w Krakowie prof. Marta Kurkowska-Budzan w imieniu Towarzystwa złożyła kwiaty i zapaliła znicze na nagrobku prof. Wiśniewskiego. W najbliższy poniedziałek przywrócimy pamięć o wybitnym historyku w czasie organizowanej przez nas i Akademię Łomżyńską konferencji