Uwaga i prośba

 Od 2017 roku w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów w Łomży (ul. Długa 13) trwają prace dokumentacyjne poświęcone gromadzeniu źródeł do badań nad dziedzictwem rodów i rodzin łomżyńskich. Służymy ich udostępnieniem i pomocą w poszukiwaniu własnych korzeni. Gromadzony i przetwarzany, tłumaczymy i opracowujemy materiał źródłowy, który udostępniamy na stronie: www.name.lomza.pl

Zachęcamy również wszystkich Łomżyniaków (mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej) i łomżan (mieszkańców Łomży) do użyczania i przekazywania nam kopii starych, zachowanych dokumentów (np. świadectwa szkolne, dyplomy, książeczki wojskowe, listy), zdjęć (fotografii przodków i miejsc z nimi związanych) i innych zachowanych informacji o rodzinie, oraz do samodzielnego tworzenia archiwów rodzinnych.

 

Warto  uświadomić sobie, że każdy materiał dokumentacyjny jest cenny i należy go chronić.