Walne Zgromadzenie sprawozdawcze 8.05.2015r.

Zarząd Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów zaprasza na Walne Zgromadzenie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 8 maja ( piątek ) 2015r. o godz. 14.00 – w pierwszym terminie i o godz. 14.15 w drugim terminie w Łomży, ul. Długa 13 ( Sala na Poddaszu) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży .

Porządek:

1. Otwarcie obrad
2. Wykład pt. „Od bicza do pejcza – o kontaktach językowych słowiańsko-niemieckich” wygłosi prof. dr hab. Janusz Siatkowski
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
4. Uchwalenie regulaminu obrad
5. Wybór komisji regulaminowych ( mandatowej, uchwał i wniosków)
6. Przedstawienie sprawozdań za lata 2013 – 2014: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
7. Dyskusja
8. Przyjęcie uchwał i wniosków Zgromadzenia
9. Zakończenie obrad

Prezes Zarządu ŁTN im. Wagów

prof. dr hab. Henryk Wnorowski