Warsztaty dla dzieci i młodzieży z kolonii letnich w Ptakach

W ramach realizacji jednego z zadań projektu (U)WAGI w Ośrodku „CARITAS BLIŹNIM” w dniach 11, 13, 20, 23 i 25 sierpnia 2022 r. odbędą się warsztaty przyrodnicze prowadzone przez pracowników Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie. Ich uczestnikami będzie młodzież z terenu diecezji łomżyńskiej przebywająca w Ptakach na koloniach letnich.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/545058/2022/2022 kwota dofinansowania 213 000,00 zł, całkowita wartość projektu 213 000,00 zł.