Warsztaty genealogiczne dla seniorów i wycieczki i z historią

W czasie wakacyjnym Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zaproponowało mieszańcom Łomży udział w warsztatach genealogicznych i wycieczkach, które sprzyjają poznawaniu historii i angażują do czynnego spędzania czasu wolnego. Ich uczestnicy poznali historię piątnickich fortów i dowiedzieli się o sposobach i wartości poszukiwania własnych korzeni.
Były to inicjatywy współpracujących ze sobą podmiotów: Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Oddział w Łomży, Stowarzyszenia „Sapere Aude” i Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.