Warsztaty genealogiczne – letnia edukacja młodzieży, czyli efektywna współpraca ŁTN-u z Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży

W miniony czwartek 30 czerwca z inicjatywy Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży odbyły się warsztaty genealogiczne dla młodzieży,  która w czasie letniego wypoczynku korzysta z czasu wolnego i się aktywnie… uczy pod okiem znakomitej opiekunki, jaką jest pani Joanna Chludzińska,  stale oferująca młodym łomżynianom atrakcyjne spotkania, ciekawe treści i formy poszerzania wiedzy i doskonalenia rozmaitych umiejętności zdolnej grupy.  Tym razem tematyka zajęć – prowadzonych przez dr Małgorzatę Frąckiewicz – dotyczyła wiedzy o pochodzeniu nazwisk i genealogii jako interdyscyplinarnej  dziedzinie poznania. Uczestnicy spotkania wykazali żywe zainteresowania przede wszystkim etymologią nazwisk, jakie występują w ich drzewie genealogicznym.  Jednak nie wszyscy znali swoich przodków, niewielu z nich też potrafiło przywołać ciekawe historie, jakie w rodzinie są przekazywane z pokolenia na pokolenie.  Świadczy to o tym, że ważną lekcję do odrobienia mają rodzice i dziadkowie, których obowiązkiem jest utrwalanie pamięci o przodkach i świadome budowanie tożsamości swojego potomstwa.