Warsztaty genealogiczne w Białymstoku 22.10.2019 r.

W okresie od 15 października do 10 grudnia 2019 r. przedstawiciele Laboratorium Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Łomżyńskiej prowadzą w podwojach profesjonalnie zorganizowanego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku warsztaty genealogiczne dla mieszkańców tego miasta. W spotkaniach bierze udział siedemnastoosobowa grupa, która skupia zainteresowanych poznawaniem historii swojej rodziny. Pośród niej są osoby niezwykle zaawansowane w tych prywatnych badaniach, posiadające rozległą i udokumentowaną pamięć o przedstawicielach swoich rodów i rodzin. 
Przed uczestnikami spotkań genealogicznych stoi wyzwanie konkursowe. Jego celem jest zmobilizowanie do pracy nad uporządkowaniem prywatnych archiwów rodzinnych i przygotowanie projektu prezentującego rodzinę w ciekawy poznawczo i estetycznie sposób. Projekty konkursowe zostaną ocenione i nagrodzone.