Warsztaty genealogiczne w Dąbrówce Kościelnej

Uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej wzięli udział w kolejnych, realizowanych przez ŁTN im. Wagów (w ramach projektu MEiN) warsztatach, których celem jest pogłębienie świadomości młodych ludzi o ich tożsamości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego, które przejęli po swoich przodkach. Obecność na naszym spotkaniu pana Henryka Wojny, potomka znamienitego rodu szlacheckiego, stanowiła żywe świadectwo trwałości tradycji rodzinnej i jej wartości dla współczesnych.

Teraz przed uczniami możliwość uczestnictwa w konkursie i szansa odkrycia i prezentacji swoich korzeni.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/550585/2022/2022 kwota dofinansowania 294 300,00 zł, całkowita wartość projektu 294 300,00 zł.