Warsztaty genealogiczne w Ostrowi Mazowieckiej

W dniach 8, 9 i 13 czerwca br., Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów przeprowadziło w szkołach podstawowych oraz gimnazjach w Ostrowi Mazowieckiej pierwsze warsztaty genealogiczne pt. „Skąd nasz ród?” Warsztaty zostały zorganizowane w ramach współpracy podjętej przez Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej z ŁTN im. Wagów w Łomży. Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z metodologią badań genealogicznych, zasadami tworzenia drzewa genealogicznego oraz w sposób praktyczny korzystać ze źródeł (akta metrykalne, fotografie, pamiątki rodzinne), dzięki którym jest możliwe poznanie przeszłości własnych rodzin.

Zajęcia zostały zorganizowane przez ŁTN im. Wagów dzięki nowo utworzonemu w jego strukturze „Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia”, które m.in. gromadzi źródłowy materiał antroponimiczny z obszaru historycznej ziemi łomżyńskiej, a więc także z terenu Ostrowi Mazowieckiej, dawniej Ostrowi Łomżyńskiej.