Warsztaty onomastyczno-genealogiczne w Rutkach-Kossakach – 28 listopada 2023, godz. 17.00

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” nr projektu POPUL/SP/0482/2023/01 kwota dofinansowania 200 000,00 zł, całkowita wartość projektu 222 500,00 zł.