Warsztaty (U)WAGI – Oko w oko z ropuchą

W ramach realizacji jednego z zadań projektu (U)WAGI w Ośrodku „CARITAS BLIŹNIM” w Ptakach 15 sierpnia 2022 roku odbyły się kolejne warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży – tym razem młodzież poznała gromadę zwierząt jakimi są PŁAZY.

Warsztaty miały na celu nie tylko poszerzenie wiedzy uczestników o gatunkach żab występujących w Polsce, ale również wywołanie w nich empatii, szacunku i zmniejszenie poczucia lęku wywołane widokiem żab.

Podczas spotkania dzieci miały okazję rozpoznać przedstawicieli płazów bezogonowych i ogonowych. Nauczyły się odróżniać ropuchę od żaby. Poznały najpiękniejszą, najmniejszą i zarazem najgłośniejszą wśród płazów – rzekotkę drzewną.

Ku wielkiemu zdziwieniu zobaczyły niebieskie żaby moczarowe w szacie godowej. Poznały płazią stołówkę, dowiedziały się jak ważną rolę pełni skóra w życiu płazów. Przeanalizowały cykl rozwojowy żab i wspólnie zastanawiały się, co ludzie mogą zrobić na rzecz ochrony płazów, aby ich populacja nie malała.

Uczestnicy warsztatów mieli niebywałą okazję obserwacji żab zielonych. Było to doświadczenie kontaktu z przyrodą na żywo.

Na zakończenie spotkania sprawdzili zdobytą wiedzę rozwiązując krzyżówkę, a za aktywny udział w zajęciach otrzymali zielone pieczątki.

Od dziś każdy uczestnik warsztatów na widok żaby będzie się uśmiechał, a nie krzyczał.

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/545058/2022/2022 kwota dofinansowania 213 000,00 zł, całkowita wartość projektu 213 000,00 zł.