Warsztaty "Wokół nazwisk i tożsamości łomżyńskiej" cz. I – 29.09.2020

29 września br. w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów odbyły się warsztaty genealogiczne pt. Wokół nazwisk i tożsamości łomżyńskiej” dla pierwszej grupy z III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Uczestnicy warsztatów w pierwszej części spotkania poznali historię Towarzystwa oraz zwiedzili „Gabinet im. Janiny i Piotra Bańkowskich”. Następnie przeszli do realizacji zasadniczych treści warsztatów związanych z poszukiwaniem korzeni i poznania znaczenia własnego nazwiska. W trakcie zajęć poznali również różnego rodzaju źródła poświęcone odkrywaniu własnej tożsamości.