WŁADZE

Władze Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

prezes – dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. AŁ
wiceprezes – dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. MANS w Łomży
wiceprezes – dr Małgorzata K. Frąckiewicz
skarbnik – Sławomir Zgrzywa
sekretarz – dr Jarosław Poteraj (AŁ)
członek – dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. AŁ
członek – dr Agnieszka B. Muzyk (AŁ)
członek – dr hab. Dariusz Surowik, prof. AŁ

Komisja Rewizyjna
–  mgr Jakub Dobrzyński
– Mariusz Gulanowski
– mgr Ewa Kamińska
– mgr Monika Smakowska

Sąd Koleżeński
– mgr Gabriela Szczęsna
– mgr Maciej Borysewicz
– mgr Daria Deptuła
– ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW)
– dr Jolanta Sawicka-Jurek