Wykład dla Uniwersytetu III Wieku w Łapach

Z zaproszenia Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Łapach do wystąpienia na zakończenie roku akademickiego skorzystała Dorota K. Rembiszewska (Instytut Slawistyki PAN). Wiceprezes ŁTN w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach wygłosiła wykład Kulinaria w języku – o regionalnych nazwach potraw z Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, w którym przedstawiła osobliwości słownictwa z zakresu nazw potraw na północnym wschodzie Polski.

Wyjaśniła między innymi, skąd się wzięły różne nazwy pyz z mięsem – kartacze, kołduny, cepeliny. Podkreśliła bogactwo zróżnicowania leksykalnego na obszarze pogranicza polsko-wschodniosłowiańsko-litewskiego, gdzie krzyżują się różne języki, narody, religie, co decyduje o wielkiej atrakcyjności tego obszaru.
Wypowiedź wzbudziła bardzo żywą reakcją, szczególnie w momencie wymieniania nazw potraw z ziemniaków. Studentki UTW podawały nie tylko znane im nazwy lokalne, ale również były gotowe natychmiast podawać swoje przepisy. To spotkanie stało się inspiracją do zbierania słownictwa gwarowego i regionalnego Łap i okolic, które będzie koordynowała kierowniczka Biblioteki Miasta i Gminy Łapy Barbara Bajda.