Wykład otwarty prof. Jana Żaryna 30.06.2017r.

30 czerwca br. w „Domku Pastora” w Łomży odbył się wykład prof. Jana Żaryna pt. Józef Piłsudski w 150. rocznicę urodzin. Prowadząca spotkanie dr Małgorzata K. Frąckiewicz powitała obecne na sali osoby. Po przedstawieniu prelegenta i jego działalności naukowej przez dr hab. Krzysztofa Sychowicza, głos zabrał prof. Jan Żaryn. W swojej prelekcji profesor przedstawił osobę Józefa Piłsudskiego, opisując jego działalność polityczno-wojskową oraz relacje łączące go z przedstawicielami istniejących ówcześnie stronnictw politycznych.

Wykład wzbudził duże zainteresowanie ponad 30-tu obecnych, czego wyrazem były gromkie brawa.

Zapraszamy na kolejne aktywności organizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.