Wykłady otwarte 12-13 maja 2017 r.

W dniach 12-13 maja br., w Domku Pastora w Łomży miały miejsce dwa wykłady poświęcone historii regionalnej, organizowane w ramach wykładów otwartych. Z prelekcjami wystąpił pan Artur Rogalski z Archiwum Państwowego w Siedlcach.

W dniu 12 maja opowiedział o testamentach z początków XIX wieku, ich roli w życiu społecznym i rodzinnym. Na przedstawił wybrane testamenty osób związanych z północno-wschodnim Mazowszem, pograniczem Podlasia, a także zwrócił uwagę na osoby powiązane z mieszkańcami Łomży.

W dniu 13 maja omówił zagadnienia z zakresu genealogii oraz heraldyki. Szczególną rolę przypisał heraldyce, jako najbardziej rozpowszechnionemu sposobowi symboliki stanu szlacheckiego. Powiedział, że ważną rolę odgrywały pieczęcie z symbolami herbów, które świadczyły nie tylko o pozycji samej rodziny, lecz również uwiarygadniały dokumenty pełniące ważną rolę administracyjno-społeczną.

Obie prelekcje zakończyły się pytaniami do prelegenta oraz ożywioną dyskusją nad tematami poruszanymi podczas wykładów.

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizowane przez ŁTN im. Wagów.