Wyprawy botaniczne ścieżkami Jakuba Wagi – w kolorach jesieni. Trwa realizacja projektu (U)WAGI

Dzisiaj została zorganizowana wyprawa botaniczna, na którą wyruszyła grupa plastyczna z GOK-u w Grabowie. Świetna organizacja wędrówek śladami Jakuba I. Wagi pod okiem kompetentnych przewodników, którzy doceniając możliwości, jakie stwarza projekt”, angażują się w niego całym sercem”, daje wielką satysfakcję ze współpracy integrującej aktywne popularyzatorsko środowiska ziemi łomżyńskiej.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/545058/2022/2022 kwota dofinansowania 213 000,00 zł, całkowita wartość projektu 213 000,00 zł.