Zaproszenie

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Starostwo Powiatowe w Olecku i Warszawski Oddział Towarzystwa Kultury Języka uprzejmie zapraszają na spotkanie naukowe z językoznawstwa otwierające cykl pt.

„ KONTYNUACJA BADAŃ OSKARA KOLBERGA W POLSCE
PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ”
Spotkanie odbędzie się 8 maja 2014 r. w godz. 12.00-15.00 w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, ul. Gołdapska 27 ( sala konferencyjna).

Program :
1. Powojenne badania gwary Mazurów i Warmiaków, prof. dr hab. Barbara Falińska ( Członek Honorowy ŁTN im. Wagów)
2. Wartości moralne w kulturze regionalnej, ks. dr hab. prof. UKSW Krzysztof Kietliński
3. Towarzystwo Kultury Języka w Roku Kolbergowskim, dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska ( Uniwersytet Warszawski)
5. O „ Dialogu pokoleń”,
dr Krystyna Długosz-Kurczabowa ( Oddział Warszawski TKJ)

  • Wystawa wydawnictw Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów
  • Spotkanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z poważaniem

Za Zarząd ŁTN im. Wagów
Mgr inż. Elżbieta Żegalska