Zaproszenie

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zaprasza na spotkanie z cyklu „Łomżyńskie spotkania z ekonomią”, które odbędzie się w dniu 06.06.2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie ŁTN im. Wagów w Łomży przy ul. Długiej 13.
Temat spotkania: Własność intelektualna i jej ochrona jako element innowacyjności gospodarki
Referenci:
– prof. dr hab. Henryk Wnorowski, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku.
– dr hab. Joanna Truszkowska, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższej Państwowej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
– mgr Maria Konopka, specjalista z dziedziny bankowości, skarbnik Zarządu ŁTN im. Wagów
Dyskusja.

*Spotkanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Serdecznie zapraszamy
w imieniu Zarządu ŁTN im. Wagów
Mgr inż. Elżbieta Żegalska
mgr inż. Maria Konopka