Zaproszenie

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Starostwo Powiatowe w Suwałkach i Warszawski Oddział Towarzystwa Kultury Języka uprzejmie zapraszają na spotkanie naukowe z językoznawstwa – w ramach spotkań w Roku Kolbergowskim:

Pt. „ MIEJSCE JĘZYKA W KULTURZE NARODOWEJ”

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2014 r. w godz. 12.00-15.00 w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, ul. Świerkowa 60 , sala konferencyjna ( pok. nr 129, I p.).

Program :
1. Nowe zjawiska we współczesnej polszczyźnie, dr hab.prof. UW Elżbieta Wierzbicka- Piotrowska;
2. Z tajemnic jezyka,dr Krystyna Długosz-Kurczabowa ( Oddział Warszawski TKJ);
3. Międzykulturowe dylematy moralne, ks. dr hab. prof. UKSW Krzysztof Kietliński;
4. Stan i perspektywy badań gwaroznawczych w powiecie suwalskim, prof. zw. dr hab. Barbara Falińska ( Członek Honorowy ŁTN im. Wagów);
5. Dyskusja

*Wystawa wydawnictw Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

*Spotkanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z poważaniem

Za Zarząd ŁTN im. Wagów
Mgr inż. Elżbieta Żegalska