Zaproszenie na konferencję naukową Archiwa w nauce, nauka w archiwach, 26-27.11.2014 r. w Warszawie

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
Archiwum Główne Akt Dawnych
Archiwum Naukowe Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Archiwum Polskiej Akademii Nauk
oraz
Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Muzeum Podlaskie w Białymstoku

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej
Archiwa w nauce, nauka w archiwach,
26-27 listopada 2014 r. w Warszawie

Konferencja nie mogła się odbyć 18–19 września w Łomży. Z powodu dużego zainteresowania tematyką, dzięki wsparciu instytucji organizujących i współorganizujących, będzie możliwość zaprezentowania referatów wcześniej zgłoszonych i nowych.

Organizatorzy proponują następujące bloki tematyczne:
1. Spuścizny naukowców w archiwach polskich i zagranicznych.
2. Archiwa dla nauki (udostępnianie zbiorów archiwalnych, systemy informacji archiwalnej itd.).
3. Instrumentarium archiwalne w pracy naukowca.
4. Digitalizacja materiałów archiwalnych – sukcesy i porażki.
Pierwszy dzień konferencji – w siedzibie Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 – zostanie poświęcony na sesję referatową.
W drugim dniu – w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 – w godzinach popołudniowych odbędzie się promocja wydawnictw poświęconych tematyce archiwalnej i genealogicznej opublikowanych w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów.

Wypełniony formularz konferencyjny wraz z abstraktem (będącym podstawą kwalifikacji referatu) prosimy przesyłać do 30 października 2014 r. pod adresem: zegalska@poczta.onet.pl

Formularz (pobierz)
Czas wystąpienia: 20 minut.
Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i nie obejmuje przerw kawowych, nie uwzględnia kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
Organizatorzy przewidują druk referatów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym, zastrzegają sobie prawo przyjęcia tylko tych tekstów, które spełnią wymagania merytoryczne i formalne.

W imieniu organizatorów:
prof. dr hab. Henryk Wnorowski
prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów
dr hab. prof. IS PAN Dorota Krystyna Rembiszewska
pełnomocniczka dyrekcji ds. Archiwum Naukowego IS PAN
dr Hubert Wajs
dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
dr Hanna Krajewska
dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie