Zaproszenie na konferencję naukową pt. „Kontynuacja badań Adama Chętnika w Polsce północno – wschodniej”

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
Towarzystwo Kultury Języka
zapraszają na konferencję naukową pt.
„Kontynuacja badań Adama Chętnika w Polsce północno – wschodniej”
(w 130. rocznicę urodzin)

Konferencja odbędzie się :
* 16 lipca 2015 r. (czwartek), rozpoczęcie o godz. 12. W Bursie Szkolnej nr 1 w Łomży, ul. Mikołaja Kopernika 16 (świetlica na parterze),
* 17 lipca 2015 r. (piątek), sesja wyjazdowa do Zbójnej i Nowogrodu:
* 18 lipca 2015 r., sesja podsumowująca w Łomży
* 19-22 lipca 2015 r. warsztaty z dialektologii pt. „Dialog Pokoleń” ( lokalizacja j.w.), 22-go wyjazd do Dowspudy (warsztaty zlokalizowane w Zespole Szkół Rolniczych)

 

Współorganizatorzy:
Towarzystwo Kultury Języka
Starosta Powiatu Łomżyńskiego
Starosta Powiatu Suwalskiego
Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie

Konferencję dofinansowało:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Warsztaty dofinansowało:
Towarzystwo Kultury Języka

Imprezy towarzyszące:

*Warsztaty związane z tematem konferencji – 17.07.2015r. w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie im. Adama Chętnika i w Ośrodku Kultury w Zbójnej
*Wystawa i kiermasz wydawnictw Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

PROGRAM KONFERENCJI:
Słowo wstępne: Starosta Powiatu Łomżyńskiego Starosta Powiatu Suwalskiego

Tematyka referatów i komunikatów:

I. Słownictwo ludowe w zakresie pożywienia Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny ( 3 ref.)
II. Pożywienie:
1. Z badań gwaroznawczych (7 ref., 4 kom.)
2. Z badań kulturoznawczych ( 3 ref., 5 kom.)
3. Z historii regionu ( 2 ref., 4 kom.)
4. Z badań socjologicznych (2 ref., 4 kom.)
5. Z badań literatury regionu ( 5 ref., 4 kom.)
III. Dyskusja
1. Nad referatami i komunikatami
2. Ocena stanu badań
3. Omówienie planu wydawniczego

Warsztaty z zakresu: słownictwa, fonetyki, pieśni, folkloru, zwyczaje, obrzędy

Zaproszeni Wykładowcy:  Barbara Falińska, Halina Karaś, Stanisław Gajda, Anna Tyrpa, Józef Kąś,Józef Porayski – Pomsta, Jerzy Sierociuk, Halina Pelcowa, ks. Krzysztof Kietliński, Irena Jaros, Ewa Kołodziejek, Feliks Czyżewski,Leszek Bednarczuk, Stanisław Cygan, Urszula Sokólska Joanna Angel, Bogdan Nowowiejski, Czesław Dobroński, Walentina Rusak(Mińsk),Katsiaryna Szczasnaya(Mińsk), Veranika Mandzik (Mińsk),ElżbietaWierzbicka-Piotrowska ,

Doktorzy, magistrowie: Krystyna Długosz-Kurczabowa, Leszek M. Krześniak Tomasz Malowaniec, Tomasz Rokosz, Monika Kresa, Ewelina Kwapień, Natalia Szydłowska, Krystyna Rutkowska, Krystyna Gajda, Teresa Romanowska, Małgorzata K. Frąckiewicz,Irena Duchowska (Litwa), Błażej Osowski Anna Walkowiak, Jerzy Białomyzy, Anna Niedźwiecka, Jarosław Konopka, Lucyna Bagińska, Grażyna Wykowska, Krystyna Kąś Jacek i Danuta Chętnikowie, Anna Hryniewicz, Błażej Osowski, Irmina Węgrowska