Zaproszenie na konferencję naukową

Linia Narwi i Biebrzy w latach 1914-1915
Z dziejów I wojny światowej

Prezes Zarządu
Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów
zaprasza

do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2014r.
w sali konferencyjnej
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Łomży, pl. Kościuszki 2

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 20 października 2014r.
na adres sekretariatu konferencji:
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów;
ul. Długa 13, tel/fax 86 216 32 56, e-mail: zegalska@poczta.onet.pl

Organizator:
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Miejski w Łomży
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Łomża
Mieczysław Leon Czerniawski
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
Jacek Piorunek

Konferencję dofinansowali:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Miejski w Łomży

Sponsorzy:
Zakłady Mięsne PODGÓRZE w Podgórzu
J. Hryniewicz, J. Starszyk, K. Zawadzki
PPHU OKRUSZEK – E. Gadomska
NEGRESKO Hurtownia Lodów, Mrożonek i Artykułów Spożywczych Sp. z o.o. Oddział w Łomży
Hotel GROMADA

Imprezy towarzyszące:
*Wystawa okolicznościowa pt. „Mazowsze północno-wschodnie podczas I wojny światowej ”, przygotowana przez AP w Białymstoku Oddział w Łomży, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, ŁTN im. Wagów we współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej
*Kiermasz wydawnictw regionalnych

 

PROGRAM KONFERENCJI

„ Linia Narwi i Biebrzy w latach 1914 – 1915. Z dziejów I wojny światowej”.

24 października 2014 r.

10.30 – otwarcie konferencji przez prezesa Zarządu Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, prof. dra hab. Henryka Wnorowskiego

10.40 – powitanie przez Prezydenta Miasta Łomży, Mieczysława Leona Czerniawskiego

10.50 – wystąpienie Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacka Piorunka

Obradom przewodniczą: dr hab. Adam Ćz. Dobroński prof. Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Wiesław B. Łach prof. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Część pierwsza: Wybuch wojny i mobilizacja

Referaty

1. Prof. dr hab. Janusz Szczepański (UMCS w Lublinie), Społeczeństwo Mazowsza północno-wschodniego w obliczu działań militarnych i zniszczeń wojennych w 1915 r.

2. Dr hab. Adam Cz. Dobroński prof. UwB, Linia Narwi i Biebrzy w planach wojennych Rosji.

3. Dr hab. Halina Łach ( UWM w Olsztynie), Ludność północnego Mazowsza i Prus wschodnich wobec wojny w latach 1914-1915.

4. Olga R. Tomaszewska, mgr Norbert D. Tomaszewski (Czyżew), Na Mazowszu, Podlasiu i Grodzieńszczyźnie. Wspomnienia Olgierda Pożerskiego z lat 1914-1915.

5. Mgr Tadeusz Radziwonowicz ( AP w Suwałkach), Na tyłach frontu. O wojennej codzienności w guberni suwalskiej 1914-1915.

Przerwa na kawę -12.30 – 12.50

Komunikaty

1. Dr Jerzy Kijowski (OTN im. A. Chętnika), Garnizon ostrołęcki w 1914 r.

2. Dr Krzysztof Skłodowski ( Muzeum Okręgowe w Suwałkach), Garnizon suwalski przed wybuchem Wielkiej Wojny. 3. Mgr Anatol Wap ( Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ), Twierdza Osowiec do 1915 r.

Dyskusja

Przerwa obiadowa – 14.00 – 14.30

4. ppłk Ludwik Zalewski, Twierdza Łomża (wyjazd na Forty w Piątnicy – zwiedzanie Muzeum )

19.00 Uroczysta kolacja w restauracji hotelu GROMADA

25 października, rozpoczęcie o godz. 9.00

Część druga: Przebieg wojny

Referaty

1. Dr hab. Wiesław B. Łach prof. UWM w Olsztynie , Znaczenie manewru w działaniach wojennych w Prusach Wschodnich w 1914 roku.

2. Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz prof. UWM w Olsztynie, Prusy Wschodnie w planach wojennych Cesarstwa Niemieckiego.

3. Dr Radosław Waleszczak (Przasnysz), Operacja przasnyska ( lato 1915 r. ) 4. Dr hab. Stanisław Czerep prof. UwB, Operacja zimowa (augustowska 1915 r.).

5. Prof. Siarhei Pivavarchyk (Grodno), Obrona twierdzy Grodno.

6.Doc. dr Siarhei Sitkevich ( Grodno) , Obrona Twierdzy Kowno

Przerwa na kawę 10.50 – 11.10

Komunikaty

2. Dr Dariusz Budelewski (OTN im. A. Chętnika), I wojna światowa na ziemi makowskiej.

3. Dr Tomasz Dudziński (Grajewska Izba Historyczna), Okupacja niemiecka na terenie powiatu szczuczyńskiego w okresie I wojny światowej.

4. Mgr Michał Kaczyński (AP w Białymstoku Oddział w Łomży), Nowogród w latach 1914-1915.

5. Mgr Marcin K. Schirmer (Warszawa), Drozdowo w latach 1914-1915.

6. Mgr Marek Niewiadomski ( OTN im. A, Chętnika), Tereny nad Rużem w okresie I wojny światowej.

1. Mgr Wojciech Batura (Muzeum Ziemi Augustowskiej), Materiały ikonograficzne dotyczące I wojny światowej w zbiorach Muzeum Ziemi Augustowskiej

7. Sławomir Zgrzywa (WUOZ Delegatura w Łomży), Cmentarze z okresu I wojny światowej na terenie dawnego województwa łomżyńskiego.

Dyskusja

14.00 Obiad w restauracji hotelu GROMADA