Zaproszenie na promocję książki dr Elżbiety Mudrak „Garbatka udręka, życie, raj utracony. Z historii rodu Wagów”

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/545058/2022/2022 kwota dofinansowania 213 000,00 zł, całkowita wartość projektu 213 000,00 zł.