Zaproszenie na spotkanie online. Gość: Piotr Niziołek

 

Dzień dobry!

Nowy rok zaczynamy z wyjątkowym gościem.
Piotr Niziołek – Kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku Oddział Muzeum Podlaskiego,
opowie nam o zbiorach muzeum, które są źródłami do badań genealogicznych oraz o własnych doświadczeniach i poszukiwaniach.
Posypią się anegdoty i przygody z genealogicznych wojaży Piotra i jego brata, doświadczeń w pracy kierownika muzeum, a także ciekawostki z regionu, kraju i świata.
A wszystko to okraszone niezwykłym humorem i elokwencją, z jakich słynie nasz gość – nie można tego przegapić!

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThkYWU5NDQtMjUxYi00NDJhLWFiOWItNGQwYjM5ZjJhZmU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%22%2c%22Oid%22%3a%22d1d7b888-a18b-426a-8de7-d9316959ba5c%22%7d

 

Spotkanie odbędzie się 18.01.2023 online na platformie MS Teams.

Rozpoczęcie o godzinie 18.00.