Zaproszenie na warsztaty plastyczne pt. "Z zielnika Pana Wagi"

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu pt. (U)WAGI – 150. Rocznicę śmierci Jakuba Wagi – botanika i nauczyciela, autora „Flory polskiej” (program „Nauka dla Społeczeństwa” finansowany ze środków MEiN).

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/545058/2022/2022 kwota dofinansowania 213 000,00 zł, całkowita wartość projektu 213 000,00 zł.