Złoty Krzyż Zasługi dla Sławomira Zgrzywy

9 sierpnia br. w Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie odbyły się obchody 158. rocznicy urodzin Romana Dmowskiego. Podczas uroczystości wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył w imieniu Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi Sławomirowi Zgrzywie skarbnikowi ŁTN im. Wagów i jego wieloletniemu członkowi.

Sławomir Zgrzywa urodził się w 1962 roku w Łomży. W 1981 był członkiem NZS na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W stanie wojennym pełnił funkcję redaktora wydawanego w Białymstoku w drugim obiegu tygodnika „Nasz Głos”. Był także kolporterem wydawnictw niezależnych. W 1989 r. Uczestniczył w odtwarzaniu NSZZ Solidarność Oddział Łomża Region Mazowsze. Współwydawał biuletyn Solidarności „SENS”. W okresie 1989-1998 pełnił funkcje rzecznika prasowego, wiceprzewodniczącego Oddziału, przewodniczącego Oddziału, delegata na zjazdy regionalne NSSZ Solidarność Region Mazowsze oraz delegata na zjazd krajowy. Był twórcą i przewodniczącym Łomżyńskiego Porozumienia Prawicy grupującego Oddziały Solidarności z terenu woj. Łomżyńskiego oraz centroprawicowe partie polityczne z tego terenu. Sprawował również funkcję przewodniczącego Akcji Wyborcze Solidarność na terenie woj. łomżyńskiego.

W latach 1997 – 1998 obejmował urząd wojewody łomżyńskiego. Następnie w latach 1999 – 2002 marszałka województwa podlaskiego. Radny sejmiku województwa podlaskiego w okresie lat 1999-2006. W latach 1999-2002 był członkiem komisji międzyrządowych do spraw współpracy transgranicznej: polsko – litewskiej i polsko – białoruskiej. W tym okresie Przewodniczący Rady Euroregionu „NIEMEN”. Współorganizator Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Sławomir Zgrzywa jest  historykiem regionalistą i działaczem społecznym. Był pomysłodawcą pierwszego budżetu obywatelskiego miasta Łomży. Członek i obecnie skarbnik Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży, członek także Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży, Łomżyńskiego Bractwa Historycznego oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Aktualnie także jest uczestnikiem i współorganizatorem kwest cmentarnych na starym cmentarzu łomżyńskim w wyniku których wykonano konserwację ok 200 zabytkowych nagrobków. Jest redaktorem i koordynatorem polskiego wydania „Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej w Łomży”. Jest autorem publikacji z zakresu dziejów odzyskania Niepodległości 11 listopada 1918 r w Łomży, historii wojny polsko – bolszewickiej na Ziemi  Łomżyńskiej, inwentaryzacji cmentarzy wojennych z terenu byłego województwa łomżyńskiego, historii cmentarzy łomżyńskich. Współinicjator ufundowania tablic pamiątkowych dotyczących pobytu w Łomży Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pobytu legionistów I brygady w koszarach łomżyńskich.

Fot. Muzeum w Drozdowie (fot. z uroczystości) oraz Adam Bortnowski.